Agarica bv
A.G. Bellstraat 17
7903 AD Hoogeveen
0528-263909
 
info@agarica.nl

Agarica

TEELT

Paddenstoelen

Kwaliteit

Onderwijs

Recepten

 Teelt van paddenstoelen

In de vrije natuur vind je, met name in de herfst, paddenstoelen in allerlei vormen en kleuren. Vaak zie je ze tussen de bladeren op de grond, aan een afgebroken tak of op de knoest van een omgewaaide boom. Dat is niet toevallig, paddenstoelen leven van de resten van andere planten. De paddenstoelen die je kunt zien zijn de vruchten van een netwerk van schimmeldraden onder de grond die de hele zomer druk bezig zijn geweest al het afval van de natuur te verteren. Als de dagen korter worden en het weer kouder (dus in de herfst) gaat de zwamvlok over tot het maken van paddenstoelen. Onder de hoed van de meeste paddenstoelen kun je de sporen vinden van waaruit de volgende zomer weer opnieuw een heel netwerk van schimmeldraden (hyfen) kan groeien. In onze kwekerij bootsen we deze cyclus na.

Net als in de natuur moet worden gezorgd voor een goede voedingsbodem van waaruit de champignonschimmel de voedingsstoffen kan opnemen om uiteindelijk smakelijke paddenstoelen te kunnen produceren. De champignonschimmel leeft van dood plantaardig materiaal, hiervoor gebruiken we voornamelijk tarwestro. Gemengd met een stikstofbron en kalk voor het stabiliseren van de zuurgraad  wordt de stro op een dijk gezet om te composteren. Hierbij kunnen onder de juiste omstandigheden temperaturen ontstaan van 80 0C. Het stro wordt door dit proces zachter en daardoor gemakkelijker te verteren voor de champignonschimmel. Het voor-gebroeide mengsel wordt vervolgens in een afgesloten ruimte, onder gecontroleerde omstandigheden, gepasteuriseerd. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat de voedingsbodem geen andere schimmels of ziektekiemen bevat. Vervolgens wordt er geënt. Dat wil zeggen dat ons ‘zaaigoed’ door de voedingsbodem wordt gemengd. In de praktijk gebruiken wij hier gesteriliseerd graan voor dat in speciaal daarvoor ingerichte laboratoria is doorgroeid met de champignonschimmel van het juiste soort. Vanuit die graankorrels gaan de schimmeldraden groeien in het substraat totdat die helemaal is doorgroeid met schimmeldraden van de champignon. We spreken dan van doorgroeide compost.

De doorgroeide compost wordt vervolgens overgebracht naar de kwekerij. Tijdens het vullen van de bakken waarin de champignons worden geteeld, wordt een laagje dekaarde op de doorgroeide compost gelegd. Dekaarde is een mengsel van veensoorten die in staat zijn om veel water vast te houden. Dit is van belang voor de groei en de kwaliteit van de champignons. Gedurende de eerste twee weken in de kwekerij wordt, bij een hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van ongeveer 25 0C, het doorgroeiproces voortgezet. Ook de eerst nog zwarte dekaarde wordt langzaam bedekt met pluizige schimmeldraden. Wanneer de oppervlakte voldoende is doorgroeid, gaat de teelt de volgende fase in. Om te zorgen dat de pluizige schimmeldraden paddenstoelen gaat vormen, bootsen we in de kwekerij de klimaatomstandigheden van een milde herfst na. De luchttemperatuur in de teeltruimte wordt verlaagd, waarmee de schimmel het signaal krijgt dat hij moet zorgen voor nieuwe sporen die de naderende winter kunnen overleven.  De pluizige schimmeldraden trekken samen en vormen al binnen een paar dagen hele kleine knopjes. Vanuit deze knopjes vormen zich de champignons. De groei gaat nu erg snel. Ze schieten letterlijk als paddenstoelen uit de grond. Wanneer een champignon de juiste grootte heeft wordt hij met de hand geoogst. Gedurende de eerste oogstweek worden elke dag de champignons, die groot genoeg zijn, geoogst. Na een paar dagen rust kan de tweede oogstweek beginnen. Wanneer de tweede oogstweek is afgelopen wordt de teeltruimte een aantal uren op een temperatuur van 70 0C gebracht. Daarna wordt de gebruikte voedingsbodem verwijderd uit de teeltruimte. Door het toepassen van deze thermische ontsmetting weten we zeker dat de volgende teelt, die in diezelfde ruimte wordt gevuld, geen last zal hebben van eventuele infecties uit de voorgaande teelt. Nu de ruimte weer leeg is, kan de volgende teelt beginnen. 

© Agarica bv